Početna O ligi Propozicije Pravila Spisak igrača Piramida Registracija
NTA liga veterana - rekreativaca

Pravila

Moto takmičenja

 1. Cilj Piramide je zabava i rekreacija, zato se od svih igrača očekuje fair-play ponašanje, „cool“ i prijateljski pristup. Osnovno pravilo je vlastita inicijativa i interes učesnika da odigraju što više mečeva. Takmičenje je zasnovano na sportskom gentlemenstvu i  fer tretmanu prema svim učesnicima.  

Definicija piramide 

 1. Igrači u takmičenju su rangirani po redosljedu u piramidalnu strukturu. Aktualni najbolji igrač je na 1. mjestu na najvišem nivou, ostali igrači u piramidi su postavljeni u horizontalne skupine, drugi najviši nivo (2. do 3. mjesto), treći najviši nivo (4. do 6. mjesto), itd. To znači, da i u vodoravnoj liniji je respektovan kvalitativni poredak igrača.  
 2. Svi mečevi se organizuju na osnovu izazivanja, kada niže postavljeni igrač izaziva više postavljenog igrača.  

 Uključenje u takmičenje, uvodni poredak

 1. U takmičenje se može uključiti bilo kada, i u toku trajanja takmičenja, registracijom i plaćanjem kotizacije.  
 2. Uvodni poredak se određuje na osnovu rezultata Zimske lige i Ljetne lige.  
 3. Igrač koji se u takmičenje uključuje u toku njegovog trajanja, postavlja se na kraj piramide.
 4. Svaki igrač je obavezan popuniti prijavni obrazac sa podacima o telefonskom broju i e-mail adresi. Telefonski brojevi i e-mail adrese su dostupni u zaštićenom djelu web stranice kojoj pristup imaju samo registrovani igrači.  

Poredak u piramidi i njegove promjene

 1. Ako u meču pobjedi izazivač zamjeniće mjesto u piramidi sa izazvanim. Ako izgubi izazivač, oba igrača u piramidi ostaju na istom mjestu.
 2.  Promjena u piramidi je uvijek važeća u terminu i vremenu meča.
 3. U slučaju da igrač u periodu od 21 dana ne odigra niti jedan meč, postaje pasivni igrač, biće kažnjen pomjeranjem u piramidi na posljednje mjesto. Kazna je automatska. Povreda, bolest, službeno putovanje ili odmor nisu razlog da se odstupi od prethodnog stava.       

Pravila izazivanja

 1. Igrači se uzajamno izazivaju na mečeve na osnovu aktuelnog poretka u piramidi u trenutku izazivanja tako da igrač na nižoj poziciji izaziva igrača na višoj poziciji:

i to sve sa ciljem pomaknuti se na viši nivo – na višu poziciju u piramidi. 

 1. Meč mora biti odigran od dana izazivanja u roku ne kraćem od 2 dana i ne dužem od 7 dana, osim ako se oba igrača ne dogovore drugačije.
 2. Igrač, koji je već izazvan ili je izazvao nekoga drugog igrača, ne može biti do termina odigravanja meča izazvan ili ne može izazvati drugoga igrača. Računaju se samo mečevi sa definitivnim terminom odigravanja.
 3. Igrači imaju mogućnost da u sistem (POSTAVKE) upišu svoju nemogućnost da igraju mečeve u nekom periodu zbog odsustva, povrede, bolesti i sl. U tom periodu igrač ne može biti izazvan. Nemogućnost odigravanja mečeva ne utiče na primjenu pravila o pasivnosti u periodu od 21 dana.
 4. Izazivanje igrača:
 1. Ako izazvani igrač nije prihvatio izaziv u roku od 24 sata, meč se registruje službenim rezultatom 9:0 za izazivača. Ako izazvani igrač nije u mogućnosti prihvatiti termin u kome je izazvan, obavezan je u roku od 24 sata kontaktirati igrača koji ga je izazvao i dogovoriti novi termin odigravanja meča najkasnije u narednih 7 dana. Ako izazvani igrač nije ispunio tu obavezu, ili ako nije postignut dogovor o novom terminu, meč se registruje službenim rezultatom 9:0 za izazivača.  

 1. Igrač koji nema pristup sistemu, čitav postupak izazivanja i zakazivanja meča može obaviti telefonskim pozivom na recepciju NTA (033426600).
 2. Igrač koji je u posljednjem odigranom meču izgubio, ne može odmah izazvati istog igrača. Period čekanja je minimalno 14 dana. Druge igrače može izazvati odmah.  

Mečevi

 1. Mečevi se igraju utorkom i četvrtkom u večernjim terminima, te subotom i nedjeljom tokom cijelog dana. Direktor takmičenja u sistem unosi raspored termina uvijek za narednih 7 dana.  Ako se dva igrača dogovore, meč se može igrati i u drugim raspoloživim terminima.  
 2. Mečevi se igraju na devet dobijenih gemova. Kod rezultata 8:8 igra se tie break.
 3. Loptice za meč osigurava izazivač i koriste se isključivo nove loptice, istoga proizvođača i tipa – osim ako se igrači ne dogovore drugačije.  
 4. Termin za meč traje 90 min. Najam terena plaćaju igrači u omjeru ½ : ½ .
 5. Ako igrač zahtjeva sudiju, obavezan ga je sam osigurati i platiti .
 6. Prijava rezultata:
 1. U slučaju nevremena, kada meč nije mogao biti odigran, meč se ponavlja u rezervnom dogovorenom terminu.

Ostale odredbe

 1. Eventualne sporove rješava direktor takmičenja.
 2. Pri ponovljenom kršenju pravila organizator ima pravo po prethodnom upozorenju igrača isključiti iz piramide.  
 3. Sve nejasnoće u pravilima takmičenja i u slučaju nejasnoća nastalih u toku takmičenja rješava direktor takmičenja. Njegova odluka je konačna.